archive

Contes cruels des Antilles et d’ailleurs

J’espère que l’auteur du Blog Sans a pawol adan mizik nou enmé  Titay Rézé, ne m’en voudra pas de reporter ici les paroles d’une de mes chansons préférées que j’ai piqué sur son blog. Rendez lui visite, on y fait de belles découvertes!

DÉVENN AN FON FÉRAN

(Esnard Boisdur)

Dimanch jou dèrèpo/ Sété ladévenn pou lé Bouko/ Woy, /Kan lévwazinaj té tann kou-la /Yo konprann sété chasè. /On gran moman vini koulé /Apré yo ka tann anmwé-soukou. /Yo désann an fon Féran /Lèwvwè yo rivé anba pon-la /Yo touvé Cholo kouché atèla /Cholo potoko mò /Cholo di lévwazinaj: /« Si zò vlé sové-mwen, /Tiré dé bòt-la an pyé an-mwen ; /Mété-yo ban mwen anba tèt an-mwen. /Ban’an tibwen dlo pou mwen bwè. /Tout kò an-mwen ja ka angoudi. /Mwen désann an fon Féran. /Sé kann an-mwen, an té vin koupé. /Lèwvwè an fini koupé kann-la, /An té ka lavé dé men an-mwen, /An pa fè Chaben ayen. /Pa ni afè épi Chaben. /Chaben té kouché anba bwa-la, /Fouté-mwen on kout fizi, /Senten an ké mò. »

Dimanch jou dèrèpo /Sété ladévenn pou lé Bouko, Woy ! /« Woy !

An tann téléfòn té ka sonné, /An vwè lanbilans té ka désann, /Jandab-Sentàn ogalo, /Polis-Gozyé an lari-la /Anmwé-anmwé, osoukou, /Kondoléyans pou lé Bouko /Moun-Moro dézèspéré /Toutmoun-Bouliki ka kouwi /Moun-Granfon, yo ka désann /Prèmyé fwa, yo vwè biten konsa /Onsèl wélélé, plato Bawo /San ka koulé kon dlo an Fon Féran

 Dimanch jou dèrèpo /Alarèpriz /Sété ladévenn pou lé Bouko /« Woyoyoy ! woy !

Avan Cholo té désédé /Cholo di lévwazinaj: /« Pannanlévakans, Chaben té ni /On bèf pou pé kyouyé /An kyouyé bèf-la pou chaben /An vann vyann-la ba-li /Òktòb té ka rivé /Pou i pé voyé timoun lékòl. /An konpwann i té zanmi an-mwen /An pa té sav i té ka véyé-mwen /Monchè, Chanben ou sé on trèt /Fouté-mwen on kout fizi pou kyouyé-mwen

Dimanch jou dèrèpo /Sété ladévenn pou lé Bouko /« Woy-yoyoy !

Anben Chanben, sé on kriminèl /Gason a Chanben, sé on mizérab /Si ou té on pè-dè-bòn-famiy /Ou tini prèmyé gason a-vou /Ou té ké mété’y sizé /Pou ou té préché’y édikasyon /Olyé ou té lévé dimanch-maten /Pou zò té pé détwi tout fanmi-la

 Dimanch jou dèrèpo /Alarèpriz /Sété ladévenn pou lé Bouko

Devenn an Fon Feran

%d blogueurs aiment cette page :